UtbildningKommande utbildningar


Tillsyningsman A,E,L-skydd och vägvakt

2018-02-12(-1353 dagar kvar)   Norra StorstockholmMålgrupp: Personer som ska tjänstgöra som tillsyningsman vid A- , L-, E-skydd eller vägvakt.

Förkunskaper/Krav: BASÄSKYDD samt godkänd läkarundersökning enligt BV FS 2000:4.

Kort om utbildningen: Efter kursen ska deltagarna kunna planera, anordna, genomföra och avsluta A-, L-, E-skydd samt agera som vägvakt vid plankorsning.


Utbildningslängd: 5 dagar

Utbildningen startar om -1353 dagar (2018-02-12)

Ort: Norra Storstockholm


Boka plats

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka en plats för utbildningen Tillsyningsman A,E,L-skydd och vägvakt.


   KursID

   För- & Efternamn *

   E-postadress *

   Telefonnummer *

   Företag *

   Antalet platser *

Skicka med ett meddelande till utbildningssamordnaren


Tillsyningsman A,E,L-skydd och vägvakt

2018-02-26(-1339 dagar kvar)   Norra StorstockholmMålgrupp: Personer som ska tjänstgöra som tillsyningsman vid A- , L-, E-skydd eller vägvakt.

Förkunskaper/Krav: BASÄSKYDD samt godkänd läkarundersökning enligt BV FS 2000:4.

Kort om utbildningen: Efter kursen ska deltagarna kunna planera, anordna, genomföra och avsluta A-, L-, E-skydd samt agera som vägvakt vid plankorsning.


Utbildningslängd: 5 dagar

Utbildningen startar om -1339 dagar (2018-02-26)

Ort: Norra Storstockholm


Boka plats

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka en plats för utbildningen Tillsyningsman A,E,L-skydd och vägvakt.


   KursID

   För- & Efternamn *

   E-postadress *

   Telefonnummer *

   Företag *

   Antalet platser *

Skicka med ett meddelande till utbildningssamordnaren


Tillsyningsman spärrfärd/växling

2018-03-12(-1325 dagar kvar)   ÖstersundMålgrupp: Personer som ska vara tillsyningsman vid växling och spärrfärd

Förkunskaper/Krav: BASÄFÄRD

Kort om utbildningen: Efter kursen ska deltagarna kunna vara tillsyningsman vid växling och spärrfärd samt utföra syning och sammansättning av växlings- och spärrfärdssätt


Utbildningslängd: 5 dagar

Utbildningen startar om -1325 dagar (2018-03-12)

Ort: Östersund


Boka plats

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka en plats för utbildningen Tillsyningsman spärrfärd/växling.


   KursID

   För- & Efternamn *

   E-postadress *

   Telefonnummer *

   Företag *

   Antalet platser *

Skicka med ett meddelande till utbildningssamordnaren


Trafiksäkerhetsregler för spärrfärd/växling

2018-02-26(-1339 dagar kvar)   Norra StorstockholmMålgrupp: Personer som ska vidareutbildas till tillsyningsman vid växling och spärrfärd eller till fordonsförare.

Förkunskaper/Krav: BASÄTSM, BABVF922

Kort om utbildningen: Efter kursen ska deltagarna kunna trafiksäkerhetsreglerna för spärrfärd och växling. Kursen ger ingen formell kompetens utan ska följas av påbyggnadsutbildningar till fordonsförare eller till tillsyningsman vid växling och spärrfärd.


Utbildningslängd: 5 dagar

Utbildningen startar om -1339 dagar (2018-02-26)

Ort: Norra Storstockholm


Boka plats

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka en plats för utbildningen Trafiksäkerhetsregler för spärrfärd/växling.


   KursID

   För- & Efternamn *

   E-postadress *

   Telefonnummer *

   Företag *

   Antalet platser *

Skicka med ett meddelande till utbildningssamordnaren


Huvudtillsyningsman

2018-04-09(-1297 dagar kvar)   Norra StorstockholmMålgrupp: Personer som ska tjänstgöra som huvudtillsyningsman

Förkunskaper/Krav: BASÄTSM, Godkänd i urvalstest

Kort om utbildningen: Efter kursen ska deltagarna som huvudtillsyningsman kunna planera och trafikleda verksamheter inom D-skydd


Utbildningslängd: 5 dagar

Utbildningen startar om -1297 dagar (2018-04-09)

Ort: Norra Storstockholm


Boka plats

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka en plats för utbildningen Huvudtillsyningsman.


   KursID

   För- & Efternamn *

   E-postadress *

   Telefonnummer *

   Företag *

   Antalet platser *

Skicka med ett meddelande till utbildningssamordnaren


SoS-ledare

2018-02-05(-1360 dagar kvar)   Norra StorstockholmMålgrupp: Personer som ska ansvara för aktiviteter / arbete och vistelse inom spårområde eller tjänstgöra som tågvarnare

Förkunskaper/Krav: God syn och hörsel. För att få tjänstgöra som tågvarnare ställs krav på godkänd läkarundersökning enligt BV FS 2000:4

Kort om utbildningen: Efter kursen ska deltagarna kunna: - utföra riskbedömning för aktiviteter inom spårområdet - ansvara för säkerheten vid aktiviteter i trafikerat spår - anordna tågvarning samt tjänstgöra som tågvarnare


Utbildningslängd: 4 dagar

Utbildningen startar om -1360 dagar (2018-02-05)

Ort: Norra Storstockholm


Boka plats

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka en plats för utbildningen SoS-ledare.


   KursID

   För- & Efternamn *

   E-postadress *

   Telefonnummer *

   Företag *

   Antalet platser *

Skicka med ett meddelande till utbildningssamordnaren

Våra utbildningar


Vi erbjuder följande utbildningar i vårt utbud.

BASÄVISTA (Enskilt vistas i spår)

Beskrivning: Att på ett säkerhetsmässigt riktigt sätt kunna vistas i spår och inom spårområde.


För mer information om denna utbildning, vänligen kontakta oss!

BASÄSKYDD (Skydd- och Säkerhetsledare)

Beskrivning: Personer som ska ansvara för aktiviteter/arbete och vistelse inom spårområde eller tjänstgöra som tågvarnare


För mer information om denna utbildning, vänligen kontakta oss!

Skydd- och Säkerhetsplanerare

Beskrivning: Personer som ska efter att genomgått utbildningen, ha tillgodoräknat sig de kunskaper, färdigheter och den förståelse som fodras för att utföra de arbetsuppgifter som åligger en SoS-planerare och på ett säkerhetsmässigt sätt kunna genomföra en riskbedömning för arbete och studiebesök i spårområde


För mer information om denna utbildning, vänligen kontakta oss!

BASÄTSM (Tillsyningsman A-E-L-skydd)

Beskrivning: Personer som ska tjänstgöra som tillsyningsman vid A-E-L-skydd samt vägvakt


För mer information om denna utbildning, vänligen kontakta oss!

BASÄFÄRD (Trafiksäkerhetsregler för växling och spärrfärd)

Beskrivning: Personer som ska vidareutbildas till tillsyningsman för växling och spärrfärd eller till fordonsförare


För mer information om denna utbildning, vänligen kontakta oss!

BASÄFÄRDTSM (Tillsynings för växling och spärrfärd)

Beskrivning: Personer som ska vara tillsyningsman för växling och spärrfärd


För mer information om denna utbildning, vänligen kontakta oss!

OPT-TSA (Operatör för tunga spårgående arbetsredskap)

Beskrivning: Personer som ska vara operatör på TSA


För mer information om denna utbildning, vänligen kontakta oss!

BASTAB (Stabilitetspåverkande arbete i spår)

Beskrivning: Utbildningen vänder sig till alla som arbetar eller beställer arbeten i spår/spårområden


För mer information om denna utbildning, vänligen kontakta oss!

Råd och Skydd

Beskrivning: Personer som ska vistas i trafikerat spår och inom spårområde med ansvarig SoS-ledare


För mer information om denna utbildning, vänligen kontakta oss!

Huvudtillsyningsman

Beskrivning: Efter kursen ska deltagarna som huvudtillsyningsman kunna planera och trafikleda verksamheter inom D-skydd


För mer information om denna utbildning, vänligen kontakta oss!VILL DU VETA MER? VI KONTAKTAR DIG!